Ochrana osobních údajů - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Ochrana osobních údajů

Údaje o správci

 

Informace o zpracování osobních údajů:

HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00 IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852 tímto informuje o zpracovávání osobních údajů:

Kontakt:  +420 222 360 702 / info@prestito.cz.

 

Účel zpracování:

  • Plnění právních povinnosti za účelem plnění smluvní dokumentace a umožnění inzerování na portálu prestito.cz, za účelem plnění veřejnoprávních povinností, a to na dobu nezbytně nutnou, tj. po promlčecí dobu – zpravidla po dobu tří let, přičemž jsou uchovávány a zpracovávány údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresy, telefonu, emailová adresa, rodného číslo nebo data narození a údaje týkající se finanční situace; a
  • Se souhlasem subjektu je pro marketingové účely zpracovávána emailová adresa na dobu neurčitou.

 

Údaje budou zpracovávány i automatizovaně.

 

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle právních předpisů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět;
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů; a
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento souhlas není podmínkou k vykonávání pracovního vztahu ke Správci.

 

 

 

 

 

+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852