Zájemci o úvěr - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Zájemci o úvěr

otázky a odpovědi

Dotyzy a odpovědi týkající se zájemců o úvěr

Jak mohu získat úvěr?
 • Jednoduše! Stačí se na našem portále zaregistrovat a kliknutím na tlačítko "Zadat aukci" vystavit na našem portále aukci, která bude přesně odpovídat Vašim potřebám a představě o potřebném úvěru. Pak už stačí jen počkat a vybrat si z nabídek našich investorů.

 

Je vystavení aukce skutečně zadarmo?
 • Ano. Za vystavení aukce skutečně nic neplatíte. Do přijetí peněžních prostředků neplatíte ani žádné poplatky za zprostředkování úvěru. Poplatek za zprostředkování úvěru se strhne až ze zprostředkovaného úvěru. Strhne se tedy z částky, která Vám bude zaslána na Váš účet jako úvěr. Na našem portále tedy neplatíte nic předem!

 

Jaké jsou hlavní výhody portálu Prestito.cz?
 • Sami si vyberete od koho a za jakou úrokovou sazbu si půjčíte,
 • Možnost získání nízké úrokové sazby,
 • Úvěr lze využít na cokoliv,
 • Možnost získání jednoho většího úvěru od několika drobných investorů,
 • Zvolíte si sami, jaké požadavky na zajištění úvěru jste ochoten / můžete akceptovat,
 • Úvěr může být kdykoliv předčasně splacen a to bez jakýchkoliv sankcí,
 • Máte k dispozici přehledný uživatelský profil se srovnáním nabídek ve vystavených aukcích, detailní přehled o získaných úvěrech a stavem jejich splácení,
 • Přehledné a nízké poplatky,
 • Poplatky za provedení transakce se strhává až z poskytnuté částky, zájemce tedy nikdy neplatí nic předem!

  

Nejde mi založit aukce, čím to je?

  Tento problém může nastat v následujících situacích:
 • Na Prestito.cz můžete mít ve stejný čas vystavenu maximálně jednu aukci. V případě, že tedy již jednu vystavenou aukci máte a snažíte se ve stejnou chvíli vystavit aukci další, nebude Vám toto umožněno a musíte počkat, až Vaše první aukce skončí.
 • Stalo se Vám, že v přehledu aukcí Vaše aukce již není vidět, ale i tak Vám systém neumožňuje vystavit aukci novou? Toto se děje zřejmě z důvodu, že Vám právě jedna aukce doběhla a nyní v ní máte ještě stále některé nepřijaté či neodmítnuté nabídky. Každá aukce s přijatými nabídkami Vám totiž ještě dává možnost po vypršení času, abyste si do 72 hodin po jejím ukončení jednu či více z přijatých nabídek vybrali. Pokud Vám však žádná nabídka nevyhovuje, všechny je zamítněte a vystavte si aukci novou.
 • Pokud jste se na našem webu registrovali jako právnická osoba, nemůžete u nás v tuto chvíli bohužel aukce vystavovat. Právnické osoby mohou na Prestito.cz vystupovat pouze v roli investora, případně zprostředkovatele.

  

Jaká jsou pravidla aukcí a jaká cesta vede k získání úvěru?

  

Co to znamená Topovat aukci?

 • Každou aukci lze Topovat a zvýraznit ji tak před aukcemi ostatními. Topovaná aukce bude na rozdíl od ostatních zvýrazněna a dále bude v přehledu všech aukcí vždy nahoře v porovnání s aukcemi ostatními. Topovaná aukce tak přitahuje větší pozornost věřitelů a její vystavovatel tak má větší šanci zaujmout a získat třeba i nižší úrok než ostatní uživatelé.
 

Co to znamená Hodnocení uživatele a k čemu je toto hodnocení dobré?

 • Každý uživatel má možnost získat od Prestito.cz své hodnocení, které vypovídá o jeho důvěryhodnosti a jeho vůli požadovaný úvěr splácet. Hodnocení vychází mimo jiné z historické platební morálky žadatele o úvěr a každý uživatel má možnost o toto hodnocení Prestito.cz požádat. Pro investory je přidělené hodnocení známka toho, že dlužník má zájem své závazky plnit a již dopředu má možnost získat přehled o tom, jak na tom je zájemce o úvěr se svojí historickou platební morálkou. Získané hodnocení žadatele o úvěr je vidět následně v každé vystavené aukci a investoři si mohou filtrovat například jen ty aukce, kde jsou uživatelé s přiděleným hodnocení.
 

Věřitel po mně požaduje Výpis z evidence obyvatel, kde mohu tento výpis získat?

 • Tento výpis lze získat na pobočce CzechPoint, Ministerstvu vnitra, krajském úřadě nebo obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Více informací o tomto výpisu naleznete zde.
 

Věřitel po mně požaduje Výpis z bankovního registru dlužníků CBCB, a.s. a Výpis z nebankovního registru dlužníků CNCB, z.s.p.o., kde mohu tyto výpisy získat?

 • Nejsnadnější způsob, jak tyto výpisy získat, je podívat se na stránky www.kolikmam.cz, kde a na těchto stránkách si zažádat o "Úvěrovou zprávu". Tato zpráva pak bude zahrnot oba potřebné výpisy. Jednotlivé výpisy lze také získat samostatně na stránkách www.cbcb.cz (Výpis z bankovního registru dlužníků CBCB, a.s.) a na stránkách www.cncb.cz ( Výpis z nebankovního registru dlužníků CNCB, z.s.p.o.).

 

Jsem ženatý, bude se muset na smlouvu podepisovat i manželka?

 • Ano bude. Pokud jste ženatý/vdaná, pak se na smlouvě o úvěru automaticky vygeneruje pole k podpisu manželky/manžela a minimálně jeden originál smlouvy o úvěru musí být manželkou/manželem podepsán. Děje se tak z důvodu, aby oba manželé o úvěru věděli a jeden z manželů si tak například úvěr nebral bez vědomí toho druhého.

 

Když si půjčím 50 000 Kč, kolik korun mi přijde na můj účet?
 • Na Váš účet Vám přijde 47 160 Kč. Tato částka odpovídá výši úvěru po odečtení poplatků za zprostředkování úvěru a to ve výši 5 % z výše úvěru a dále 220 Kč jako náhrada hotových výdajů za poštovné během zprostředkování úvěru a 120 Kč jako pořízení výpisu z centrální evidence exekucí. Žádné další poplatky Vám při dodržení všech podmínek úvěru nebudou účtovány. Přehled veškerých poplatků naleznete v sekci Ceník služeb.
 • Navíc, po řádném splacení půjčky (tj. po splacení půjčky bez prodlení), Vám vyplatníme na Váš provizní účet zpět 1,5 % z přijaté půjčky. V tomto případě tedy 750 Kč! Za řádné splácení půjčky Vás tedy náležite odměníme!

 

Platí se nějaké poplatky za mimořádnou splátku, aby mohl být úvěr dříve splacen?
 • Ne neplatí, mimořádná splátka je zcela zdarma.

 

Musím na portále Prestito.cz mít otevřený nějaký bankovní účet, abych mohl získat úvěr?
 • Ne nemusíte a ani to nelze. Prestito.cz není bankovní instituce. Prestito.cz pouze zprostředkovává úvěr mezi svými uživateli.

 

Pokud v rámci úvěru dojde k zajištění úvěru formou zajišťovacího převodu práva a jako zajištění poskytnu své auto, mohu toto auto po dobu splácení úvěru dále používat?
 • Ano můžete. Auto budete mít po celou dobu řádného splácení úvěru k dispozici.

 

Kdy mám začít úvěr splácet?

 • První splátka poskytnutého úvěr je splatná 20. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byl úvěr poskytnut. Každá další splátka musí být splacena taktéž do 20. dne každého dalšího měsíce, následujícího po měsíci první splátky. Přesné termíny splátek Vám budou zaslány emailem po poskytnutí úvěru.

 

Na který bankovní účet mám zasílat splátky získaného úvěru?
 • Bankovní účet a další identifikační údaje plateb jako je variabilní a konstantní symbol naleznete ve Vaší smlouvě o úvěru a jeho zprostředkování a správě v bodě 3.2 Platební údaje.
 •  

+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852