Všeobecné dotazy - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Všeobecné dotazy

otázky a odpovědi

Všeobecné dotazy

Komu je portál Prestito.cz určen a jaký je jeho cíl?
  • Cílem portálu Prestito.cz je nabídnout uživatelům internetu alternativu k získávání úvěrů a půjček ať už přes bankovní domy, tak od nejrůznějších nebankovních institucí. Díky portálu Prestito.cz je možné uzavírat bezúčelové úvěry v hodnotě od 10 000 Kč do 1 mil. Kč s libovolně dlouhou dobou splatnosti.

    Portál je však určen i drobným investorům, kdy stačí, aby minimální výše nabídky v jedné aukci dosahovala pouze 5 000 Kč. Jeden úvěr tedy nemusí být plně poskytnut jedním, ale i vícero uživateli.

 

Co to znamená přehled inzerátů?
  • Přehled inzerátů znamená, že na našem webu Prestito.cz zadávají inzeráty uživatelé, kteří si chtějí půjčit finanční prostředky. Tito inzerenti zadávají inzerát na svou žádost o půjčku, kterým se založí aukce. Na tyto inzeráty následně mohou reagovat návštěvníci portálu Prestito.cz, kteří chtějí investovat své vlastní finanční prostředky. Do jedné aukce může své nabídky podat hned několik potenciálních investorů najednou a záleží jen na zájemci o půjčku, kterou nabídku přijme. Z jedné aukce také nemusí vzejít pouze jeden úvěr, ale i úvěrů několik. To se děje často u aukcí na vyšší požadované částky, kdy místo jednoho vyššího úvěru vznikne několik úvěrů drobných.
  • Aukce taktéž nemusí trvat celý předepsaný čas. Pokud je její vystavovatel spokojen hned s první nabídkou, může tuto nabídku přijmout, úvěr uzavřít a inzerát s aukci ukončit.
 
Co jsou P2P půjčky, případně P2P aukce?
  • Název vychází z anglického peer to peer lending, případně zkrácené verze P2P lending a jedná se o poskytování úvěrů (spotřebitelských, podnikatelských, investičních) bez banky, napřímo mezi lidmi, případně přes zprostředkovatele, který dá dohromady zájemce o úvěr a investory, kteří by se jinak nepotkali. V principu jde o to, že na jedné straně jsou lidé, kteří si potřebují peníze půjčit (žadatelé o půjčku), a na straně druhé jsou lidé, kteří se jim na tuto půjčku skládají, případně půjčku pokryjí celou sami.
 
Co je v registračním formuláři znamená políčko „Typ registrace“? Jaký rozdíl je v tom, jestli se zaregistruji jako zájemce o půjčku, investor?
  • Rozdíl v jednotlivých dvou typech registrací není žádný. Jde pouze o statistický údaj a Vy nejste zvolením kterékoliv možnosti nikterak omezeni. Měli byste ovšem zvolit ten typ registrace, který věříte, že u Vás bude převažovat. Svoji volbu však můžete kdykoliv později změnit.
 
Co je to rozhodčí smlouva a jaké jsou její výhody?
  • V případě, že se zájemce o úvěr dohodne s investorem (věřitelem) na podpisu rozhodčí smlouvy, případné budoucí spory budou rozhodovány před rozhodcem (namísto před soudem). Mezi ty hlavní výhody patří jednoinstančnost řízení, rychlost, neformálnost, snadná vykonatelnost rozhodčích nálezů a rozumné náklady na vedení sporu.
  • Po podání návrhu na zahájení rozhodčího řízení má druhá strana lhůtu k vyjádření a následně proběhne jednání ve věci samé. Výsledkem řízení je vydání rozhodčího nálezu, na základě kterého může být vedeno exekuční řízení. Rozhodčí řízení je ze své povahy jednoinstanční. Řízení může být ze zákonných důvodů přezkoumáno soudem, přičemž tyto případy se omezují zejména na situace, kdy nebyla uzavřena rozhodčí doložka, rozhodce neměl pravomoc rozhodnout ve věci či rozhodčí doložka byla neplatná.
  • Vzor rozhodčí smlouvy naleznete zde

 

 

+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852