Poplatky - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Poplatky

Poplatky spojené s investicí

Operace Poplatek
Zadání aukce ZDARMA
Vložení nabídky do aukce ZDARMA
Obnova zablokovaného účtu 350 Kč
Obnova zrušeného účtu 500 Kč
Zaslání ročního personifikovaného přehledu úroků vyplacených věřiteli z konkrétního úvěru (pro daňové účely, na vyžádání věřitele) 350 Kč
Zpracování a zaslání elektronické dokumentace  ZDARMA
Zpracování, tisk a zaslání vytištěné dokumentace  na žádost klienta 100 Kč
Odměna za obstarání záležitostí věřitele

1 % z nesplacené části celkové částky splatné dlužníkem za každý započatý rok trvání smlouvy o příkazu (o tento poplatek je ponížena vždy 1., 13., 25... přeposílaná platba přijatá od dlužníka)

Smluvní pokuta za přímou komunikaci mezi dlužníkem a věřitelem 20 % ze sjednané částky úvěru
Služby spojené s daňovým poradenstvím Cena dle dohody v závislosti na časové náročnosti požadovaných služeb
Služby spojené s právní pomocí Cena dle dohody v závislosti na časové náročnosti požadovaných služeb
Služby spojené s obstaráváním ostatních záležitosti dle potřeb investora 250Kč/hodina + cestovné (je-li to relevantní)
Zajištění základního právního poradenství týkajícího se uzavření smlouvy o úvěru a právních možnostech při nesplácení úvěru ZDARMA
Zajištění přípravy přihlášky pohledávky v rámci insolvenčního řízení 250 Kč

 

 

+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852