Vymáhání pohledávek - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Vymáhání pohledávek

V případě, že dlužník k datu splatnosti neuhradí příslušnou měsíční splátku, zasíláme dlužníkovi upomínku k zaplacení dlužné splátky a urgujeme platbu.

Za toto je dlužníkovi naúčtována smluvní pokuta ve výši 350 Kč. Kontakt s dlužníkem probíhá jak telefonicky, tak písemně a opakuje se zpravidla po 4 pracovních dnech.

V případě prodlení delším než 30 dnů se stává na vyžádání věřitele splatnou celá dlužná částka, což znamená ztrátu výhody splátek a věřitel je oprávněn požadovat úhradu celé částky, tj. úhradu celé jistiny a smluvní pokutu ve výši 10% z celkové nesplacené dlužné částky.

V případě našeho pověření k vymáhání pohledávek věřitelem spolupracujeme se zkušenými advokáty, kteří nejprve kontaktují dlužníka a snaží se dohodnout na splátkovém kalendáři.

Pokud toto nebude možné a dlužník nebude spolupracovat, bude s ohledem na zvolené zajištění doporučen věřiteli vhodný postup vymáhání. V případě sepsání notářského zápisu bude zahájena exekuce, v případě, že je závazek zajištěn pouze směnkou, bude nejprve podán návrh na vydání směnečného platebního rozkazu. V případě zajištění nemovitostí bude zahájeno řízení, aby byla nemovitost zpeněžena.

Náklady soudního vymáhání jdou k tíži dlužníka. Věřitel v případě uplatnění práva u soudu platí zákonem stanovený poplatek. Ten je následně vymožen na dlužníkovi.

Během celého procesu Vám jsme vždy nápomocni a v případě potřeby Vám vždy rádi zprostředkujeme bezplatné konzultace s advokátem, který se na tyto záležitosti specializuje.

+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852