Pravidla aukce - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Pravidla aukce

Pravidla pro vytvoření aukce na našem serveru

 • Délku aukce volí výstavce aukce a to na 5, 10, 15 nebo 20 dní, aukci lze však ukončit i předčasně po přijetí jedné z nabídek, případně zrušením aukce.

 • Aukce lze založit na úvěry od 10 000 Kč do 1 000 000 Kč. Minimální nabídka v aukci musí být 5 000 Kč.
 • Každý uživatel má možnost získat od Prestito.cz své hodnocení, které vypovídá o jeho důvěryhodnosti a jeho vůli dostát svým povinnostem. Hodnocení vychází mimo jiné z historické platební morálky, kterou portál získává z uskutečněných plateb a termínů, kdy mají být platby realizovány. Získané hodnocení tak účastník aukce může využít pro informování účastníků aukce na portálu Prestito.cz. Pro investory je přidělené hodnocení známka toho, že dlužník má zájem své závazky plnit a již dopředu má možnost získat přehled o tom, jak na tom je zájemce se svojí historickou platební morálkou. Získané hodnocení žadatele o úvěr je vidět následně v každé vystavené aukci a investoři si mohou filtrovat například jen ty aukce, kde jsou uživatelé s přiděleným hodnocení.

 • Vystavovatel aukce může svoji aukci Topovat, čímž ji zvýrazní oproti aukcím ostatním a jeho aukce bude v přehledu aukcí vždy nahoře v porovnání s aukcemi ostatními.

 • V průběhu aukce má investor kdykoliv možnost zadat do aukce svoji nabídku. Nabídku může dále do jejího přijetí změnit nebo zrušit. Nabídka investora nemusí být na celou požadovanou částku, ale jen na její část, přičemž dlužník může přijmout i více nabídek na nižší, než původně požadovanou částku. V případě, že se dlužník rozhodne o přijetí více nabídek, celková suma poskytnutého úvěru nesmí překročit 120 % původně požadované částky.

 • V každé aukci může mít investor pouze jednu aktivní nabídku. Každý dlužník může mít pouze jednu vystavenou aktivní aukci.

 • Nabídnutá částka a úroková sazba investorem může být pouze stejná nebo nižší než výstavcem aukce požadovaná. Věřitelem požadované zajištění úvěru může být vyšší, než jaké v první fázi dlužník při vytváření aukce uvedl, že je ochoten akceptovat.

 • Výstavce aukce může nabídky ve své aukci kdykoli před dokončením aukce odmítnout. Pokud ji však jednou odmítne, nemůže ji už znovu přijmout.

 • Prestito.cz emailem informuje příslušné účastníky aukce o podaných nabídkách, přijetí či odmítnutí jejich nabídek.

 • Aukci může dlužník ukončit po přijetí jedné nebo více nabídek. Aukce se může také sama ukončit doběhnutím jejího časového limitu. V tom případě bude mít dlužník následujících 72 hodin na to, aby si jednu z nabídek vybral. V opačném případě se skončená aukce definitivně uzavře a podané nabídky v ní budou automaticky odmítnuty.

 • Podepisování smluvní dokumentace probíhá korespondenčně. Dlužníkovi je po přijetí aukce automaticky zaslán email obsahující potřebné dokumenty k podpisu a popis toho, co má k uzavření úvěru udělat. Následně je smluvní dokumentace odeslána Prestitu, formálně zkontrolována a přeposlána věřiteli k podpisu.

 • Před uzavřením smlouvy mezi dlužníkem a věřitelem Prestito.cz standardně prověřuje zájemce o půjčku v Centrální evidenci exekucí a věřitel současně získává výpis z tohoto registru. Věřitel může po dlužníkovi dále požadovat, aby předložil výpis z registru SOLUS (zájmového sdruženi právnických osob), výpis z registru CERD (Centrálního registru dlužníků), Výpis z bankovního registru dlužníků CBCB, a.s. a Výpis z nebankovního registru dlužníků CNCB, z.s.p.o. Poslední dva zmiňované výpisy z registrů lze velmi doporučit a to z důvodu, že investorovi dají přehled o tom, jaká je platební morálka žadatele o úvěr.

 • Věřitel má před podpisem smluvní dokumentace možnost zvážit poskytnutí úvěru na základě jemu poskytnutých informací, případně provést další vlastní kontrolu dlužníka.

 • Po podpisu smluvní dokumentace si věřitel jeden originál smlouvy nechává a zbylé dvě zasílá Prestitu, který si ponechá svůj originál a třetí zašle dlužníkovi.

 • Následně věřitel neprodleně posílá půjčené peněžní prostředky Prestitu, který je bez zbytečného odkladu přeposílá na účet dlužníka.

 • Jak po celou dobu aukce, tak po poskytnutí úvěru nalezne uživatel ve svém profilu na Prestito.cz veškeré detailní informace o tomto úvěru, o jeho splácení, platbách smluvních pokut a podobně. Tato evidence se zobrazuje v profilu věřitele i dlužníka.

 • Poskytnutý úvěr začne dlužník splácet do 20. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém mu byl úvěr poskytnut. Každá další splátka musí být splacena taktéž do 20. dne každého dalšího měsíce, následujícího po měsíci první splátky. Přesné termíny splátek Vám budou zaslány emailem po poskytnutí úvěru.

+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852