Pravidla aukce - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Pravidla aukce

Pravidla pro vytvoření aukce na našem serveru

 • Délku inzerátu (aukce) je standardně 14 kalendářních dnů, inzerent však může inzerát ukončit i předčasně po přijetí jedné z nabídek, případně zrušením aukce.

 • Aukce lze založit na úvěry od 10 000 Kč do 1 000 000 Kč. Minimální nabídka v aukci musí být 5 000 Kč.
 • Vystavovatel inzerátu může svůj inzerát Topovat, čímž ho zvýrazní oproti aukcím ostatním a jeho inzerát bude v přehledu inzerátů vždy nahoře v porovnání s inzeráty ostatními.

 • V průběhu aukce má investor kdykoliv možnost zadat do aukce svoji nabídku. Nabídku může dále do jejího přijetí změnit nebo zrušit. Nabídka investora nemusí být na celou požadovanou částku, ale jen na její část, přičemž inzerent může přijmout i více nabídek na nižší, než původně požadovanou částku. V případě, že se inzerent rozhodne o přijetí více nabídek, celková suma poskytnutého úvěru nesmí překročit 120 % původně požadované částky.

 • V každé aukci (inzerátu) může mít investor pouze jednu aktivní nabídku. Každý dlužník může mít pouze jeden vystavený aktivní inzerát - aukci.

 • Nabídnutá částka a úroková sazba investorem může být pouze stejná nebo nižší než inzerentem požadovaná. Investorem požadované zajištění úvěru může být vyšší, než jaké v první fázi dlužník při vytváření inzerátu uvedl, že je ochoten akceptovat.

 • Inzerent může nabídky ve své aukci kdykoli před dokončením aukce odmítnout. Pokud ji však jednou odmítne, nemůže ji už znovu přijmout.

 • Prestito.cz emailem informuje příslušné účastníky aukce o podaných nabídkách, přijetí či odmítnutí jejich nabídek, učiněných na stránkách Prestito.cz.

 • Inzerát - aukci může dlužník ukončit po přijetí jedné nebo více nabídek. Aukce se může také sama ukončit doběhnutím jejího časového limitu. V tom případě bude mít dlužník následujících 72 hodin na to, aby si jednu z nabídek vybral. V opačném případě se skončená aukce definitivně uzavře a podané nabídky v ní budou automaticky odmítnuty.

 • Podepisování smluvní dokumentace probíhá zpravidla korespondenčně. Inzerentovi je po přijetí nabídky od investora automaticky zaslán email obsahující proklikový odkaz na vzorovou smlouvu, kterou mohou smluvní strany využít. Stejně tak ale mohou využít jinou smlouvu dle dohody mezi sebou. Po vzájemném odsouhlašení konečného znění smluv by měl jako první smlouvu podepsat dlužník (inzerent) a následně ji poslat investorovi - věřiteli.

 • Věřitel, poté, co dlužníkem podepsanou smlouvu zkontroluje a podepíše, si jeden originál smlouvy nechává a druhý zasílá dlužníkovi.

 • Následně věřitel neprodleně posílá půjčené peněžní prostředky na účet dlužníka.

 • Doporučujeme podepisovat smlouvy s úředním ověřením.

 • Doporučujeme investorovi před uzavřením smlouvy prověřit zájemce o půjčku v Centrální evidenci exekucí. Věřitelé často po dlužnících požadují, aby předložili výpis z registru SOLUS (zájmového sdruženi právnických osob), výpis z registru CERD (Centrálního registru dlužníků), Výpis z bankovního registru dlužníků CBCB, a.s. a Výpis z nebankovního registru dlužníků CNCB, z.s.p.o. Poslední dva zmiňované výpisy z registrů lze velmi doporučit a to z důvodu, že investorovi dají přehled o tom, jaká je platební morálka žadatele o půjčku.

 • Věřitel má před podpisem smluvní dokumentace možnost zvážit poskytnutí úvěru na základě jemu poskytnutých informací, případně provést další vlastní kontrolu dlužníka.

 • Pokud se věřitel s dlužníkem nedohodnout jinak, poskytnutý úvěr začne dlužník splácet do 20. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém mu byl úvěr poskytnut. Každá další splátka musí být splacena taktéž do 20. dne každého dalšího měsíce, následujícího po měsíci první splátky. 

 

+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852