Ceník služeb - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Ceník služeb

Ceny námi poskytovaných služeb

Zadání aukce ZDARMA
Vložení nabídky do aukce ZDARMA
Topování aukce (zvýraznění aukce před ostatními) 50 Kč - 300 Kč (v závislosti na výši požadovaného úvěru)
Náhrada hotových výdajů za poštovné při uzavírání smlouvy o platebních službách malého rozsahu 220 Kč
Pořízení výpisu z centrální evidence exekucí při uzavření smlouvy o platebních službách malého rozsahu 120 Kč
Zaslání upomínky při porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o úvěru a jeho zprostředkování a správě 350 Kč
Obnova zablokovaného účtu 350 Kč
Obnova zrušeného účtu 500 Kč
Zaslání papírového výpisu o umoření 350 Kč
Zaslání elektronického výpisu o umoření ZDARMA
Zaslání ročního personifikovaného přehledu úroků vyplacených věřiteli z konkrétního úveru (pro daňové účely, na vyžádání věřitele) 350 Kč (automatický přehled zasílán zdarma při poskytnutí úvěru)
Zpracování a zaslání elektronické dokumentace dle požadavku ZDARMA
Zpracování, tisk a zaslání vytištěné dokumentace dle specifikace na žádost klienta 100 Kč
Odměna za poskytování služeb malého rozsahu

5 % z výše zprostředkovaného úvěru
(3,5 % při řádném splacení půjčky bez prodlení - "
Bonus k plnění termínů")

Odměna za obstarání záležitosí investorovi

1 % z částky, kterou poskytovatel služby přijel od investora a částky, kterou již poskytovatel služby převedl investorovi od dané třetí osoby na základě příkazní smlouvy (o tento poplatek je ponížena vždy 1., 13., 25... přeposílaná splátka přijatá od dlužníka)

 

Smluvní pokuta za zesplatnění úvěru (placeno pouze v případě porušení příslušného ustanovení smlouvy o úvěru a jeho zprostředkování a správě a to dlužníkem věřiteli) 10 % z celkové nesplacené částky úvěru
Smluvní pokuta za přímou komunikaci mezi dlužníkem a věřitelem 20 % ze sjednané částky úvěru
Služby spojené s daňovým poradenstvím Cena dle dohody v závislosti na časové náročnosti požadovaných služeb
Služby spojené se správou pohledávky nad rámec uzavřených smlouv Cena dle dohody v závislosti na časové náročnosti požadovaných služeb
Služby spojené s obstaráváním ostatních záležitosti dle potřeb investora/úvěrovaného 250Kč/hodina + cestovné (je-li to relevantní)
Zajištění základního právního poradenství týkajícího se uzavření smlouvy o úvěru a právních možnostech při nesplácení úvěru ZDARMA
Zajištění přípravy přihlášky pohledávky v rámci insolvenčního řízení 250 Kč

 

 

+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852