Novinky tohoto roku na Prestito.cz - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Články

Novinky tohoto roku na Prestito.cz

Vytvořen: 21.02.2015 10:49

V tomto roce jsme si pro Vás připravili mnoho změn, které bychom vám tímto rádi představili. Hlavním cílem změn bylo učinit P2P půjčky ještě více atraktivními a aby stále platilo, že aukce půjček je jak skvělá investice, tak i výhodná půjčka.

Pro přehlednost je článek rozdělen na změny, které jsou důležité pro investory a na změny, které jsou důležité pro zájemce o úvěry.
 

Novinky týkající se investorů

Cílem změn zaměřených na vás, investory, bylo především zvýšit zabezpečení Vašich úvěrů, mít maximum informací o žadateli o úvěr ještě před vložením nabídky do jeho aukce a v neposlední řadě došlo také k významnému zpřehlednění vašeho uživatelského profilu tak, abyste měli ucelený přehled o svých investicích, jejich výnosech a aktuálním stavu, ve kterém se každý jednotlivý Vámi poskytnutý úvěr nachází.

Tyto přehledy jde také nově ihned stáhnout do Vašeho počítače a například v Excelu je dále upravovat za účelem vytvoření Vašich vlastních statistik.
 

1) Snížení poplatku za zprostředkovaný úvěr na pouhé 1%

Nově jsme snížili poplatek pro věřitele za zprostředkování úvěru na pouhé 1%! Taktéž jsme již dříve zavedli slevu na poplatek pro dlužníka ve výši 1,5% a to v případě, že dlužník své závazky řádně splácí. Tímto krokem bychom rádi motivovali dlužníky k řádnému splácení jejich úvěrů. Našim cílem tak i nadále zůstává zprostředkovávat úvěry těm, kteří si za svými závazky stojí a budou úvěry řádně splácet.

Proč vlastně účtujeme pravidelně jednoroční poplatek i vám investorům? V České republice se za dobu existence P2P půjček vystřídalo již poměrně velké množství portálů, které vznikly a po roce či dvou zase zanikly.

Jelikož situace v ČR v tomto ohledu nebyla historicky výjimečná, děje se tak všude ve světě a zároveň je celosvětová snaha o regulaci P2P půjček tak, aby byly tyto půjčky pro všechny strany co nejbezpečnější, jeden z požadavků na portály provozující P2P půjčky je, aby zajistily kontinuitu svého provozu i v období, kdy například dojde k výraznému poklesu zprostředkovávaných úvěrů. Přesně v takovýchto chvílích je pak důležité, aby měl portál pravidelné příjmy z dříve uzavřených úvěrů a mohl tak zabezpečit, že o investora bude postaráno nejen v časech růstu, ale i v časech dočasného či déle trvajícího poklesu. Z tohoto důvodu jsme k pravidelnému účtování poplatku přistoupili i my a věříme, že je to správná cesta k zajištění kontinuity péče o vás. 
 

2) Možnost vyžádat si nové dodatečné dokumenty při vkládání nabídky do aukce

Mezi již existující dokumenty, které můžete po zájemcích o úvěr vyžadovat již nyní (jako například potvrzení o příjmech, kopie daňového přiznání, výpis z registru SOLUS a CERD, doklad o adrese, výpisy z bankovního účtu,  kopie dvou dokladů totožnosti, výpis z katastru nemovitostí) můžete nově v každé aukci taktéž po zájemci o úvěr požadovat Výpis z bankovního registru dlužníků CBCB, a.s. a Výpis z nebankovního registru dlužníků CNCB, z.s.p.o., podepsání Rozhodčí smlouvy (umožňuje mnohem rychlejší rozhodování případných budoucích sporů oproti běžným soudům a současně umožňuje snížit výdaje za tyto spory) a Výpis z evidence obyvatel (slouží k ověření, že zájemce o úvěr není omezen na svých právech a je plně způsobilý k uzavření úvěrové smlouvy, čímž se vyhnete případným problémům s neplatností uzavřené smlouvy o úvěru).
 

3) Doplnění detailu aukce o nové dodatečné informace o zájemci o úvěr

V detailu každé aukce se nově dozvíte informace o současných závazcích žadatele o úvěr, jejich aktuální výši, počtu závazků a platební morálce dlužníků. Z těchto a dalších údajů systém nově automaticky vypracuje čestné prohlášení dlužníka, které je dlužníkem dodáno společně s úvěrovou dokumentací.

Toto prohlášení hraje důležitou roli v případě, že dlužník přestane splácet svůj úvěr a vy se rozhodnete jej zažalovat pro úvěrový podvod. Pokud dlužník ve svém čestném prohlášení uvedl nepravdivé údaje, prokazování úvěrového podvodu se značně zjednoduší a vy tak získáte snadnější přístup k požadování náhrady škody.

 
4) Rozšířené možnosti při vyhledávání v aukcích

Nově můžete v seznamu aukcí vyhledávat aukce dle toho, zdali například dlužník vlastní nemovitost, je zaměstnanec nebo podnikatel, jaké zajištění nabízí, jakou má platební morálku a podobně.

Tyto a další možnosti vyhledávání Vám umožní najít takovou investici, kterou přesně hledáte.
 

5) Prověření žadatele o úvěr před vystavením aukce a udělení ratingu

Žadatelům o úvěr jsme nově umožnili nechat se předprověřit ještě před tím, než o půjčku požádají. Pokud si tuto možnost žadatelé o úvěr zvolí, zašlou nám dokumenty týkající se jejich dosavadní platební morálky (výpisy z bankovních a nebankovních rejstříků, výpisy z bankovních účtů, doklady totožnosti a podobně), my tyto doklady zkontrolujeme a na základě obdržených informací a našich následných prověrek přidělíme danému uživateli hodnocení A+ až E- a toho hodnocení bude uvedeno u každé aukce vystavené daným uživatelem.

Díky hodnocení tak již dopředu víte, jaký uživatel o půjčku žádá a co od něj lze očekávat.
 

6) Zpřehlednění informací ve Vašem uživatelském profilu a jejich doplnění o nová užitečná data

Nově ve vašem profilu najdete souhrnnou tabulku s přehledem všech vámi poskytnutých úvěrů a budete tak mít rychlý a ucelený přehled o vašich investicích, jejich výnosech a aktuálním stavu, ve kterém se každý vámi poskytnutý úvěr nachází. Tyto přehledy jde také ihned stáhnout do počítače a například v Excelu je dále využívat k úpravě a vytváření vlastních statistik.
 
Ve vašem profilu u přehledu poskytnutých úvěrů uvidíte nově kontaktní údaje jako telefon a email na dlužníky, abyste je v případě potřeby mohli dle svého vlastního uvážení kontaktovat. I nadále nicméně platí, že vás nebudeme uvádět v kopii korespondence, kterou úvěrovaným několikrát měsíčně zasíláme a to z důvodu, aby jste to byli vy, kdo o tomto kroku případně rozhodne.
 

7) Rychlá anonymní komunikace se zájemcem o úvěr v detailu každé aukce

V detailu každé aukce nově naleznete sekci „Otázky a odpovědi“. Zde můžete pokládat dotazy zájemci o úvěr a zájemce o úvěr Vám na ně může ihned odpovídat. Tyto dotazy a odpovědi jsou viditelné i dalším uživatelům a tím pádem se bude často stávat, že se již nebudete muset na některé otázky ptát, jelikož odpověď na ně naleznete v již dříve uveřejněných odpovědích na dotazy předchozích tazatelů.
 
I nadále můžete nicméně využívat funkce „Zeptejte se dlužníka“, která odešle dlužníkovi skrytý dotaz, který ostatní věřitelé neuvidí.
 

8) Zatraktivnění našeho Facebookevého profilu www.facebook.com/Prestito.cz

Veškeré novinky a aktuality budeme nově uvádět na našich Facebookových stránkách, které naleznete na www.facebook.com/Prestito.cz.
 
Novinky jsme samozřejmě nepřipravili jen pro vás investory, ale sada novinek byla představena i našim zájemců o úvěry a to s cílem přilákat nové zájemce o úvěr, jejichž primární charakteristikou bude to, že mají zájem o úvěry za rozumnou úrokovou sazbu a současně si za svými závazky stojí, historicky je spláceli a splácet je budou řádně a včas i nadále.

 

Novinky týkající se žadatelů o úvěry

Pro žadatele o úvěry jsme tento rok připravili několik novinek, které udělají vaše aukce (žádosti o půjčku) mnohem atraktivnější než dříve. O co se jedná?
 

1) Topování aukcí

Nově můžete své žádosti o půjčku Topovat, což znamená, že vaši aukci zvýrazníte před aukcemi ostatními. Topovaná aukce bude vždy nad aukcemi ostatních uživatelů a bude také před ostatními zvýrazněna. Dává vám to tak mnohem větší příležitost zaujmout investory jako první, přilákat je do své aukce a získat tak co nejlepší podmínky pro váš úvěr.

I nadále platí, že velmi důležité je, co uvedete v důvodech pro získání své půjčky. Strohé krátké texty nejsou dostačující a měli byste tento prostor využít k tomu, abyste své důvody dobře popsali a uvedli proč půjčku potřebujete, jak ji využijete a jak ji budete splácet.

Investor musí z textu vědět, že půjčit právě vám bude dobré rozhodnutí a k tomu potřebuje maximum informací!
 

2) Snížení poplatků

Snížili jsme poplatek za zprostředkování úvěru pro investory a to z důvodu, abychom přilákali investory nové a vy tak měli u každé vaší aukce mnohem větší souboje o co nejnižší úrokovou míru!

Nadále také platí, že Vám snížíme poplatek za zprostředkování úvěru na pouhých 3,5% a to v případě, že budete svůj úvěr řádně splácet. Lepší nabídku prostě nikde nenajdete!

Podmínky pro získání bonusu 1,5% z vašeho úvěru naleznete zde.
 

3) Přidělení hodnocení uživatelů

Každý náš uživatel má nyní možnost získat od nás hodnocení. Toto hodnocení udává, do jaké míry historicky splácel své předchozí závazky spolehlivě a včas a pokud máte v tomto ohledu dobrou historii (nejen u Prestito.cz, ale i u jiných bankovních a nebankovních institucí).

Přihlašte se do svého profilu, klikněte na záložku Mé hodnocení a zjistěte o této možnosti více! 

Po získání hodnocení bude vaše hodnocení uvedeno u každé vámi vystavené aukce. Investor tak hned zjistí, jak své závazky běžně splácíte a pokud je splácíte poctivě, nabídky pro vás budou mnohem lepší než pro ty, kteří si o hodnocení nezažádají.
 

4) Vylepšený referenční program

Znáte někoho, kdo by chtěl někomu půjčit a nebo naopak půjčit potřebuje? Doporučte nám jej! Stačí, když mu zašlete svůj referenční link, který naleznete ve svém profilu pod záložkou Provizní účet - Odkaz pro doporučení, a pokud se daný člověk k nám přes Váš link zaregistruje, z každého jím obdrženého nebo jím poskytnutého úvěru od nás dostanete svůj podíl, který činí až 3%! Více informací naleznete zde.
 
Hlavní vylepšení, které jsme pro Vás v našem referenčním programu připravili je, že nyní se mnohem snadněji dostanete z jedné provizní hladiny do druhé. Upravili jsme totiž podmínky a nově již nebude u přesunu z jedné provizní hladiny do druhé záležet na tom, kolik jste doposud získali na svých provizích, ale kolik již vámi doporučené uživatelé splatili na svých úvěrech splátek! Jedná se tedy o zcela řádově jiné částky a mnohem lehčí postup vzhůru našim provizním systémem!
 

5) Rychlá anonymní komunikace se zájemcem o úvěr v detailu každé aukce

V detailu každé aukce nově naleznete sekci „Otázky a odpovědi“. Zde můžete snadno a hlavně rychle komunikovat s investory a zodpovídat jejich dotazy. Dotazy a odpovědi na ně jsou veřejné a tak se vám již nebude stávat, že se vás několik investorů zeptá na tu stejnou věc.
 

6) Zatraktivnění našeho Facebookevého profilu www.facebook.com/Prestito.cz

Veškeré novinky a aktuality budeme nově uvádět na našich Facebookových stránkách, které naleznete na www.facebook.com/Prestito.cz.+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852