Novela zákona o spotřebitelském úvěru aneb konec směnky jako zajištění spotřebitelského úvěru - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Články

Novela zákona o spotřebitelském úvěru aneb konec směnky jako zajištění spotřebitelského úvěru

Vytvořen: 28.07.2013 14:50

Dlouhé roky sloužila směnka jako jednoduché, ale přitom velmi efektivní zajištění u spotřebitelských úvěrů. Směnku tak hojně využívali investoři v aukcích půjček u svých úvěrů. Po novele zákona o spotřebitelském úvěru však již tato praxe není možná.

Dlouho avizována novela zákona o spotřebitelském úvěru byla vyhlášena ve sbírce zákonů a je účinná od 25. 2. 2013. Od tohoto data tedy již nelze využívat směnku pro zajištění půjčky. Pokud by došlo k porušení tohoto ustanovení, věřitel a zprostředkovatel odpovídají dlužníkovi za vzniklou škodu. Škody dlužníkovi v minulosti nejvíce vznikaly v situacích, kdy byla směnka zneužita a byť například dlužník svoji půjčku řádně splatil, věřitel nebo jiná třetí osoba, které směnku mezitím věřitel přeprodal, splacení směnky po dlužníkovi požadovala opětovně. Nově tedy za takovéto a jiné škody budou věřitel a zprostředkovatel odpovídají dlužníkovi v případě, že nedodrží nové znění zákona o spotřebitelském úvěru.

 

Co je to spotřebitelský úvěr?

Zákon o spotřebitelském úvěru považuje za spotřebitelský úvěr poskytnutí půjčky, úvěru nebo jiné obdobné finanční služby poskytnuté nebo přislíbené spotřebiteli věřitelem. Spotřebitelem je přitom osoba, která nejedná v rámci podnikatelské činnosti. Zpravidla jde tedy o občana, který si bere půjčku pro osobní potřebu a na nákup spotřebního zboží.

Z úpravy zákona o spotřebitelském úvěru jsou vyloučeny úvěry, jejichž výše je nižší než 5 000 Kč nebo vyšší než 1 880 000 Kč.

 

Hlavní změny v oblasti spotřebitelských úvěrů

Hlavní změna spočívá v nemožnosti zajištění spotřebitelského úvěru směnkou, jelikož směnka je považována za institut typický pro podnikatele a obchodníky, nikoliv pro spotřebitele. Podle novely zákona o spotřebitelském úvěru nelze k zajištění spotřebitelského úvěru použít již ani směnku ani šek.

Tím, jak je spotřebitelský úvěr v novele zákona definován, nelze zákaz používání směnky v něm obejít například tím, že se například smlouva o spotřebitelském úvěru a vše s ní související přejmenuje na smlouvu o úvěru a podobně. V takových případech by šlo pouze o obcházení zákona a věřitel by tak riskoval neplatnost provedených právních úkonů a s tím související sankce. I tak se na českém trhu několik společností o tyto slovní změny v textech smluv pokouší a následně se tváří, že o spotřebitelský úvěr nejde a směnka jako zajištění v něm tedy může být použita. Takovéto obcházení zákona nicméně věřitelům důrazně nedoporučujeme. Může se totiž také stát, že po několika letech bude na upozornění dlužníka smlouva o úvěru obcházející zákon o spotřebitelském úvěru zneplatněna a budou se na věřiteli domáhat náhrady škody.

 

Související změny na portálu Prestito.cz

Na aukčním portálu www.prestito.cz jsme reagovali na tuto novelu zákona o spotřebitelském úvěru a úvěry spotřebitelům nejsou zajišťovány nadále směnkou. Tento zajišťovací instrument bude nově používán pouze tehdy, pokud je úvěr poskytován podnikající fyzické osobě.

U vyšších částek a tam kde zajištění formou směnky nově není možné, doporučujeme jako zajištění půjčky zvolit notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Toto zajištění má vyšší právní sílu a v případě nesplácení se může věřitel obrátit přímo na exekutora (nemusí jako u směnky nejprve k soudu) a současně se žádná ze stran nemusí obávat případné neplatnosti úvěrové smlouvy nebo nevymahatelnosti směnky.

Notářský zápis má však výhody nejen pro věřitele, ale i pro dlužníky. V případě nesplácení totiž dlužník ušetří prostředky za nákladné soudní směnečné řízení.

Pro věřitele má tento instrument, jak již bylo uvedeno výše, výhodu, že mohou přeskočit fázi soudního řízení a mohou ihned vymáhat svou pohledávku. Ušetří tak čas soudního řízení, které by se mohlo protáhnout účelovou námitkou dlužníka, že směnku například nepodepsal. Na znalecký posudek v oboru písmoznalectví se totiž čeká i přes rok a půl.

Máme za to, že notářský zápis se svolením k vykonatelnosti plně nahradí směnku a věřitelé si na jeho využití brzo zvyknou a budou tento institut využívat.+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852